English
 
יצחק ארד (רודניצקי)
ארץ לידה פולין
עיר לידה סוויינציאן
תאריך לידה 11/11/1926
מין גבר
כינוי טולקה
עד השואה
תנועת או ארגון הנוער הציוני
תקופת השואה
מסגרת הלחימה מחתרת ופרטיזנים ארץ הלחימה ביילורוסיה
אזור הלחימה יערות נארוץ`
יחידה גדוד וילניוס
קורות חיים
בפרוץ מלחמת גרמניה-פולין (1939) היה תלמיד בבית הספר התיכוני "תחכמוני" בורשה (WARSZAWA). חי כשלושה חדשים תחת הכיבוש הגרמני ולאחר מכן ברח והגיע לעיירת מולדתו שנשלטה אז על ידי הסובייטים. בפרוץ המלחמה בין גרמניה לברית המועצות (1941) ניסה לברוח מזרחה אך ללא הצלחה.
לאחר שהגרמנים כבשו את סוויינציאן (SWIECIANY) נכלא בגיטו. בגיטו היה בין מארגני המחתרת האנטינאצית ובהמשך ברח ליערות והצטרף לפרטיזנים הסוביטיים, בתחילה לגדוד "צ`אפייב" (TSHAPAYEV) ומשם עבר לגדוד ליטאי "וילניוס" (VILNIUS). יצחק השתתף בקרבות רבים נגד הגרמנים ופעל כחבלן בפיצוץ מסילות ברזל ורכבות של האוייב. כשהאיזור שוחרר על ידי הצבא האדום הוצב ביחידה למלחמה נגד הליטאים הלאומנים שפעלו באיזור.
בתום המלחמה עזב את ברית המועצות ועלה ארצה כמעפיל באניה "חנה סנש".
במלחמת השחרור היה טייס במחלקת הפלמ"ח. בתום מלחמת העצמאות נשאר לשרת בצה"ל והגיע לדרגה של תת-אלף בצה"ל.
בשנים 1972 - 1993 היה יושב ראש הנהלת "יד ושם".
עוטר באות הפרטיזן דרגה א`.

מפרי עיטו:
- ספר ביוגרפי אישי (תורגם לאנגלית).
- וילנה היהודית במאבק ובכליון.
- פרשת חיים.
- טרבלינקה אבדן ומרד.
- מבצע ריינהארד.
- יום בגיטו ורשה.
- השמדת יהודי ברית המועצות בתקופת המלחמה.
- הפתרון הסופי.
- נעורים במלחמה.
* ערך ספרים נוספים.
מקורות
ארד (רודניצקי) יצחק

* גרוסמן חייקה-קובנר אבא - ספר הפרטיזנים, הוצאת ספרית הפועלים, 1958 (כרכים א` וב`).
* חולבסקי שלום - על נהרות הניימאן והדנייפר, הוצאת ספריית הפועלים והאוניברסיטה העברית, 1982.
* סוצקבר אברהם - גיטו וילנה, הוצאת שכוי, 1947 - תש"ז.
* צוקרמן יצחק-בסוק משה - ספר מלחמות הגיטאות, הוצאת הקיבוץ המאוחד ובית לוחמי הגיטאות.
* קאטשערגינסקי ש. - פארטיזאנער גייען, צענטראל פארבאנד פון פוילישע יידן אין ארגענטינע, 1947.
* קלכהיים משה - בקומה זקופה, הוצאת ארגון הפרטיזנים בישראל, 1991.
* שאלון אישי.
להתחלה